Penile implantater som behandling av erektil dysfunksjon

Penile implantaterEffektiv penile implantater ble introdusert i Norge tidlig på 1970-tallet og har gitt en forutsigbar og pålitelig behandling av erektil dysfunksjon. De kan plasseres i nestenalle situasjoner hvor mer konservative behandlinger har vært ineffektiv eller erkontraindisert. Produsenter av disse enhetene har bedret sin funksjon og holdbarhet,og reparere prisene er lave sammenlignet med andre mekaniske produkter. Infeksjonpriser forbundet med implantering av disse enhetene har falt på grunn av innføringenav antibiotika-belagte produkter, og berging prosedyrer har sterkt redusert behovetfor implantatet fjernes under disse omstendighetene. Den tilfredshet blant bådepasienter og partnere bruker penile implantater er i størrelsesorden 80-90%, enhøyere sats enn for noen av de andre behandlinger av erektil dysfunksjon (unntattPDE-5 hemmere er Sildenafil og tadalafil).

Farene ved penile implantater
Disse implantatene har høy risiko for infeksjoner. De ble fullstendig erstattet avfarmakologisk behandling etter oppfinnelsen av Viagra (sildenafil) i 199.

Norskepasienter foretrekker å kjøpe Viagra uten resept, enn å bruke slike farlige ogvanskelige for bruk enheter.

Av alle tilgjengelige behandlinger for impotens, har penile implantatet den lavestefornøyde nå. Det er den mest invasive og minst ofte valgt alternativet i 80 og 90-tallet,men når disse enhetene er plassert, er pasienter og partnere gleder med denresulterende ereksjon i de aller fleste tilfeller. Bjørgen et al. rapporterte at 96% avpasientene og 91% av partnere var fornøyd med resultatene av Ambicor protesen. I en serie på 200 pasienter fra en rekke danske institusjoner, rapporterte Svensen påAMS 700 penile protese med en 98% pasienttilfredshet rente og 96% partnertilfredsstillelse.
En multi-institusjonell rapport fra Sverige brukte flere ulike proteser på331 pasienter, og 87% av pasientene var fornøyd med resultatet.

Write a comment

Kjøpe potenspiller Potensmidler:
Kjøp Viagra
Kjøp Viagra

Linker

Merkelappar

Where are you from?


Danmark

Sverige

Suomi

Nye innlegg

News Items

Links